Afscheid Freule Victoria als Wijze Vrouw.

Omdat we in de statuten hebben vermeld, dat om de 3 jaar een Wijze Vrouw af zou treden, was het nu de beurt voor Joke , Freule Victoria.
Afgelopen 3 jaren zijn we met elkaar druk geweest om de statuten te vernieuwen. Een hele klus, waar de Freule ook aan meegewerkt heeft, want zij was er bijna het langste bij en wist er dus het meeste van. De andere Wijze Vrouwen gaven hun mening en vernieuwing, bijgestaan door de Vice Queen en Queen.
Vandaag draagt zij het stokje over aan Wilma, Jonkvrouw Hortensia, Gravin van Anabella tot Villosa.
Wij bedanken Freule Victoria met een grote bos bloemen, voor haar belangeloze inzet als Wijze Vrouw en verwelkomen Jonkvrouw Hortensia, Gravin van Anabella tot Villosa. Ook bedanken we Jonkvrouw Hortensia, voor de gastvrijheid. Het was een gezellig avondje!
Your Queen Tess van Le Roy de Senna .


Foto's