Amersfoort, november 2018
Basisafspraken van de Redhatpurpledivas

 • De Queen fungeert als centraal punt voor alle suggesties vanuit haar chapter en bij verschil van mening gaat zij in overleg met de Vice Queen en de Commissie van 3 Wijze Vrouwen 
 • De Queen onderhoudt de nationale en internationale contacten.
  Taken, zoals b.v. onderhoud website, ledenlijst en financiën, worden tussen de Queen, de Vice Queen en andere Diva's in overleg verdeeld.
 • De taak van de Vice Queen is ondersteuning van de Queen en vervanging van de Queen bij haar afwezigheid 
 • De Vice Queen wordt door de Queen gevraagd voor onbepaalde tijd, totdat de Commissie van 3 Wijze Vrouwen hier een andere mening over heeft. 
 • De Commissie van 3 Wijze Vrouwen wordt aangesteld voor de periode van 3 jaar. Jaarlijks treedt de langstzittende wijze vrouw af. De commissie bewaakt de basisafspraken. 
 • Aspirant leden hebben een proeftijd van 3 maanden, tijdens deze periode kan wederzijds opgezegd worden. In overleg met de Diva’s wordt beslist of aspirant leden aangenomen worden of niet. De eindbeslissing ligt bij de Queen. De bijdrage wordt pas na de proeftijd betaald wanneer het lidmaatschap officieel ingaat. Na die tijd kan men eventueel bepaalde taken vervullen. 
 • De bijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kalenderjaar per Diva (ook de Queen). Dit ter bestrijding van de algemene onkosten. Uitsluitend per bank te betalen.
  De Diva die gedurende het jaar toetreedt, wordt geacht de contributie voor de resterende maanden à € 2,00 per maand in één bedrag bij vooruit betaling te voldoen.
  Alle persoonlijke onkosten zoals hoeden, kleding, accessoires en uitstapjes zijn voor eigen rekening. 
 • In januari van het kalenderjaar ontvangt iedere Diva een verzoek per e-mail tot het betalen van de bijdrage. 
 • Aan het eind van het jaar wordt de besteding van het budget ter inzage gegeven aan alle Diva’s, hierop kan gereageerd worden naar de verantwoordelijke Diva, met cc naar de Queen. 
 • Het saldo van het budget wordt overgeheveld naar het volgende jaar. 
 • De opzegging van een lidmaatschap wordt schriftelijk of per e-mail gedaan bij de Queen. Er wordt geen geld gerestitueerd. 
 • Jaarlijks organiseren alle Diva's, alleen of samen, bij toerbeurt een activiteit. De activiteiten zijn minimaal 1x per maand. Zij kunnen op verschillende weekdagen plaatsvinden.
  Elke 4e zaterdag van de maand wordt er van 12.00 tot 14.00 uur geluncht. Tijdens de lunch worden de komende activiteiten besproken.
  Alle Diva's worden geacht zoveel mogelijk deel te nemen aan deze bespreeklunch. 
 • Alle Diva's verplichten zich minstens 4 x per jaar aanwezig te zijn bij de maandelijkse lunch (kernactiviteit). 
 • Aspirant leden (minimaal met rode hoed) kunnen tijdens de proeftijd aan de bespreeklunch en eventuele activiteiten deelnemen om kennis te maken. 
 • Degene die de activiteit heeft verzorgd maakt hiervan (binnen een week) een verslagje met wat foto's of vraagt een andere deelnemende Diva dit te doen en stuurt deze per e-mail naar de website beheerder. 
 • De website beheerder of haar vervanging zet afspraken e.d. in de agenda op de website. Zij plaatst ook ingezonden verslagen en de bijbehorende foto’s. 
 • Bij het eventueel niet na kunnen komen van een reservering wordt er van uitgegaan dat men zelf voor een vervangster zorgt. Mag ook een niet Redhatter zijn, maar zij dient wel de dresscode te volgen.
  Iedere Diva draagt de verantwoording voor haar eigen reservering. 
 • Dress code:
  Alle Diva's worden geacht te verschijnen in paarse kleding met rode hoed en rode of paarse accessoires. 
  Pinkhatters (45-50 jaar) tooien zich met een roze hoed en lila kleding. In de maand dat men jarig is, mag men een paarse hoed met rode kleding dragen. 
 • Als men in de auto passagiers meeneemt is het verstandig een inzittendenverzekering te hebben. Heeft de chauffeur deze niet, dan is eventuele schade van inzittenden voor eigen risico. Als vergoeding voor meerijden adviseren wij € 0,20 per km. gedeeld door het aantal inzittenden inclusief de chauffeur. 
 • Indien iemand consequent voor een niet prettige sfeer zorgt, kan het lidmaatschap ingetrokken worden. Dit ter beoordeling van de Commissie van Wijze Vrouwen in samenspraak met de Queen en de Vice Queen. 
 • Elk lid mag per evenement één introducé meenemen. Per jaar niet meer dan 2x dezelfde dame. Zij moet wel zo veel mogelijk de dresscode volgen. 
 • Voor alle gevallen waarin deze basisafspraken niet voorzien, beslissen de Commissie van 3 Wijze Vrouwen in samenspraak met de Queen en de Vice Queen.
  Komen deze 5 vrouwen er samen niet uit, dan hakt de Queen de knoop door.  
 • Heel veel plezier in ons Red Hat chapter!

Amersfoort 1 januari 2014
Queen of the Purple Divas:
Queen Purple Tess von Le Roy de Senna tel.0653187103
Verdere bronnen ter raadpleging:

 

www.redhatsociety.com
www.redhatnederland.nl

Copyright 2021


All Rights Reserved.