Amersfoort, Juni 2021
Basisafspraken van de Redhatpurplediva's

 

       Na het aftreden van Queen Tess van le Roy de Senna op 23 juni 2021 zijn de volgende afspraken gemaakt.    

 • Besloten is dat ons chapter doorgaat in gewijzigde vorm, nl als Red Hat vriendinnenclub. 
 • Er zullen geen maandelijkse vergaderlunches gehouden worden. Het accent ligt op de activiteiten die door de leden zelf worden georganiseerd.
 • Jaarlijks vindt in januari een nieuwjaarsbijeenkomst plaats, waarvoor een ieder haar best doet om daarbij aanwezig te zijn.
 • De activiteiten worden georganiseerd door middel van Afspraken.nl met een paar keuzedata. Meeste stemmen gelden voor de uiteindelijke datum. Alle kosten van de deelname zijn voor de deelnemers zelf. Bij meerijden met een ander geldt: kosten onderling verdelen: € 0,20 per km gedeeld door het aantal inzittenden, inclusief de bestuurder. Voor de chauffeurs geldt dat het verstandig is dat zij een inzittendenverzekering hebben. Heb je dit niet, dan is nadrukkelijk met elkaar overeengekomen dat eventuele schade van inzittenden voor eigen risico is. 
 • Het streven is dat er minimaal 1x per maand een activiteit plaatsvindt. De activiteiten kunnen op verschillende weekdagen plaatsvinden.
 • Dresscode: bij uitjes waaraan vijf of meer Diva's deelnemen: paarse kleding met rode hoed en rode accessoires zoals te doen gebruikelijk
 • De website doet dienst als ons collectieve geheugen. Dat betekent dat iedere organisator zoals te doen gebruikelijk een verslag en foto's maakt van de door haar georganiseerde activiteit en deze per e-mail naar de website beheerder stuurt. Daarnaast zorgt de website ervoor dat aspirant leden informatie over ons kunnen vinden.
 • Er is een Purple Diva's App groep. Deelname hieraan is niet verplicht
 • Binnen de Purple Diva's zijn er een drietal taken
 • De Queen zorgt voor: Contact onderhouden met de buitenwereld te weten informatieverstrekking aan aspirantleden en het doormailen van informatie van andere chapters naar alle leden. 
 • De penningmeester beheert een reservepot voor vaste kosten, zoals de bijdrage aan de Amerikaanse organtisatie en de server. Er wordt geen contributie geheven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt verslag gedaan van de uitgaven en het restant in de pot. Zo nodig stelt de penningmeester voor dat de leden een bedragje (bv € 10,--) bijdragen voor betaling van komende vaste kosten. 
 • De website beheerder houdt de website bij.
 • Als individuele leden behoefte hebben iets over het chapter te bespreken, dan kan dat tijdens een activiteit, de nieuwjaarsbijeenkomst of via email naar alle leden. 
 • Aspirant leden zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een activiteit om zo kennis te maken met een deel van de club. Na deelname aan drie activiteiten wordt wederzijds besproken of iemand lid wordt. Na de beslissing omtrent het lidmaatschap kiest het nieuwe lid zelf een adellijke naam. Op de website wordt een foto en deze naam gepubliceerd. 
 • Van de aspirant leden wordt verwacht dat zij zich conformeren aan de dresscode (paarse kleding en rode hoed (bij 50 jaar en ouder) lila kleding en roze hoed (bij 45 - 50 jaar). In de maand dat iemand jarig is wordt het rode kleding en paarse hoed. Dit is echter geen verplichting
 • Elk lid mag per evenement één introducé meenemen. Per jaar niet meer dan 2x dezelfde dame. Zij moet wel zo veel mogelijk de dresscode volgen. 
 • Heel veel plezier in ons Red Hat chapter!

Amersfoort 1 januari 2021
Queen of the Purple Diva's:
Queen Sylvia tel. 0681896652
Verdere bronnen ter raadpleging:

 

www.redhatsociety.com
www.redhatnederland.nl

Copyright 2021


All Rights Reserved.